ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zwołanie VIII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

              Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego,
 
Informuję, że zwołuję VIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu26 kwietnia 2019 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nidzickim.
 5. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
 7. Informacja o stanie utrzymania dróg powiatowych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038,
          3) emisji obligacji komunalnych,
          4) powołania Komisji Skrutacyjnej,
5) wyboru Członka Zarządu Powiatu w Nidzicy,
6) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Wyborskiej 12, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.
 
   10. Wnioski radnych i sprawy różne.
   11. Zamknięcie sesji.
                            
 
                                                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                   /-/ mgr Andrzej Bróździński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-19
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Bróździński Data wprowadzenia do BIP 2019-04-19 12:46:04
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-04-19 12:50:37
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-19 12:50:37
Artykuł był wyświetlony: 88 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr VII/2019 z obrad VII sesji Rady Powiatu VI kadencji, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Pl. Wolności 1 w dniu 27 marca 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-19
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Bróździński Data wprowadzenia do BIP 2019-04-19 12:17:53
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-04-19 12:18:37
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-19 12:20:52
Artykuł był wyświetlony: 73 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na VII sesję Rady Powiatu w Nidzicy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-19
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-04-19 12:11:34
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-04-19 12:16:20
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-19 12:16:20
Artykuł był wyświetlony: 72 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr VI/2019 z obrad VI sesji Rady Powiatu VI kadencji w dniu 22 lutego 2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Bróździński Data wytworzenia informacji: 2019-04-11
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-04-11 10:27:23
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-04-11 10:28:24
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-11 10:28:24
Artykuł był wyświetlony: 179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 9 kwietnia 2019 r.
Znak: BOŚ.6743.51.2019
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) informuje, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 15.03.2019 r., złożonego przez Hardsoft S.C. Krzysztof Szechiński, Adam Szałanda z siedzibą przy ul. Traugutta 6, 13-100 Nidzica, dotyczącego zamiaru budowy sieci telekomunikacyjnej wraz z posadowieniem sześciu studni telekomunikacyjnych SKR-1 na działkach nr 61/3, 236, 62/17, 62/18, 62/19, 62/20, 62/21, 62/22, 240, 63/1, 63/2, 62/16, 62/2, 60/2, 52/5, 61/2, 65/1 w obrębie i miejscowości Piątki, gm. Nidzica.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-04-09
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-09 14:53:57
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-04-09 14:53:59
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-09 14:53:59
Artykuł był wyświetlony: 179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 5 kwietnia 2019 r.
   Znak: BOŚ.6743.48.2019
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) informuje, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 14.03.2019 r., złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy gazociągu niskiego ciśnienia PE dn125 oraz przyłącza gazowego niskiego ciśnienia PE dn63 w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej i ul. Szerokopaś dz. nr 7, 35, 123/2, 124, 122/4, 122/2 w obrębie nr 1 miasta Nidzica oraz w Litwinkach dz. nr 65 obręb Litwinki gm. Nidzica.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-04-05
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-05 14:22:50
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-04-05 14:22:53
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-05 14:22:53
Artykuł był wyświetlony: 210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzje Starosty Nidzickiego udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowanego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-04-05
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-05 13:50:07
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-04-05 13:55:23
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-05 13:55:23
Artykuł był wyświetlony: 283 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 2 kwietnia 2019 r.
   Znak: BOŚ.6743.52.2019
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) informuje, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 15.03.2019 r., złożonego przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej na działkach nr 2, 7 obręb nr 1 w Nidzicy oraz na działkach nr 102/1, 124, 125/1, 125/3, 125/4 w obrębie Litwinki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-04-02
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-02 15:29:21
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-04-02 15:29:24
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 15:29:24
Artykuł był wyświetlony: 258 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 2 kwietnia 2019 r.
Znak: BOŚ.6743.41.2019
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) informuje,    że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 11.03.2019 r., złożonego przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy dotyczącego zamiaru budowy sieci cieplnej wysokoparametrowej dla osiedla mieszkaniowego „Konopnickiej” w Nidzicy wraz z rozbiórką sieci kanałowej na działkach nr 123/1, 217, 200, 199, 166/5, 166/20, 166/24, 169/2, obręb nr 2 w Nidzicy. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-04-02
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-02 15:26:29
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-04-02 15:28:04
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 15:28:04
Artykuł był wyświetlony: 260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 2 kwietnia 2019 r.
   
Znak: BOŚ.6743.39.2019
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) informuje, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 11.03.2019 r., złożonego przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Nidzicy przy ul. Działdowskiej na działkach nr 162/5, 162/6, 163/9 obręb nr 2 w Nidzicy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-04-02
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-02 15:28:00
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-04-02 15:28:04
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 15:28:04
Artykuł był wyświetlony: 247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 4/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 31 grudnia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2019-02-25
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-25 12:28:23
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-04-02 13:37:00
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:37:00
Artykuł był wyświetlony: 146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 92 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-03-28
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2019-03-28 15:09:54
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-03-28 15:11:05
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-28 15:11:05
Artykuł był wyświetlony: 682 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu w Nidzicy w okresie od 22 lutego do 27 marca 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-03-27
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-03-27 07:45:26
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-03-27 07:47:30
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-27 07:47:30
Artykuł był wyświetlony: 458 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 25 marca 2019 r.     
Znak: BOŚ.6743.56.2019
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje o dokonaniu w dniu 22.03.2019 r. zgłoszenia przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV z 2 szt. szafek kablowo-pomiarowych do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 128, 130/2, 130/3, 131/1 w obrębie Jabłonka, gmina Nidzica.
Adres zamierzenia: działki nr 128, 131/1, 167/2, 347, 474 w obrębie Jabłonka, gmina Nidzica.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-03-25
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-25 15:08:02
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-03-25 15:08:06
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-25 15:08:06
Artykuł był wyświetlony: 323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie VII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego,
 
Informuję, że zwołuję VII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim  w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
 1.   Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2018.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038,
3) określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019.
 1. Wnioski radnych i sprawy różne.
 2.  Zamknięcie sesji.
 
 
 
                                                                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                      /-/ Andrzej Bróździński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Bróździński Data wytworzenia informacji: 2019-03-20
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-03-20 15:19:44
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-03-20 15:19:49
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-20 15:19:49
Artykuł był wyświetlony: 431 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr VI/2019 z obrad VI sesji Rady Powiatu VI kadencji, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Pl. Wolności 1 w dniu 22 lutego 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Bróździński Data wytworzenia informacji: 2019-03-20
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-03-20 15:07:46
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-03-20 15:10:09
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-20 15:10:09
Artykuł był wyświetlony: 389 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na VII sesję Rady Powiatu w Nidzicy w dniu 27 marca 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Bróździński Data wytworzenia informacji: 2019-03-20
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-03-20 14:46:05
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-03-20 14:48:34
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-20 14:48:34
Artykuł był wyświetlony: 366 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 18 marca 2019 r.     
Znak: BOŚ.6743.51.2019
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje o dokonaniu w dniu 15.03.2019 r. zgłoszenia przez Hardsoft S.C. z siedzibą przy ul. Traugutta 6, 13-100 Nidzica dotyczącego zamiaru budowy sieci telekomunikacyjnej wraz z posadowieniem sześciu studni telekomunikacyjnych SKR-1 na działkach nr 61/3, 236, 62/17, 62/18, 62/19, 62/20, 62/21, 62/22, 240, 63/1, 63/2, 62/16, 62/2, 60/2, 52/5, 61/2, 65/1 w obrębie i miejscowości Piątki, gm. Nidzica.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-03-18
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-18 14:44:29
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-03-18 14:46:04
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-18 14:46:04
Artykuł był wyświetlony: 371 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 18 marca 2019 r.     
Znak: BOŚ.6743.52.2019
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje o dokonaniu w dniu 15.03.2019 r. zgłoszenia przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej na działkach nr 2, 7 obręb nr 1 w Nidzicy oraz na działkach nr 102/1, 124, 125/1, 125/3, 125/4 w obrębie Litwinki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-03-18
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-18 14:45:57
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-03-18 14:46:04
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-18 14:46:04
Artykuł był wyświetlony: 368 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania z wykonania planu budżetu od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-03-18
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mróz Data wprowadzenia do BIP 2019-03-18 08:14:20
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-03-18 08:17:31
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-18 08:17:31
Artykuł był wyświetlony: 376 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 15 marca 2019 r.     
Znak: BOŚ.6743.48.2019
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje o dokonaniu w dniu 14.03.2019 r. zgłoszenia przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy gazociągu niskiego ciśnienia PE dn125 oraz przyłącza gazowego niskiego ciśnienia PE dn63 w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej i ul. Szerokopaś dz. nr 7, 35, 123/2, 124, 122/4, 122/2 w obrębie nr 1 miasta Nidzica oraz w Litwinkach dz. nr 65 obręb Litwinki gm. Nidzica.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-03-15
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-15 13:56:09
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-03-15 13:56:13
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-15 13:56:13
Artykuł był wyświetlony: 404 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 13 marca 2019 r.     
Znak: BOŚ.6743.41.2019
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje o dokonaniu w dniu 11.03.2019 r. zgłoszenia przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy dotyczącego zamiaru budowy sieci cieplnej wysokoparametrowej dla osiedla mieszkaniowego „Konopnickiej” w Nidzicy wraz z rozbiórką sieci kanałowej na działkach nr 123/1, 217, 200, 199, 166/5, 166/20, 166/24, 169/2, obręb nr 2 w Nidzicy.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-03-13
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-13 14:51:24
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-03-13 14:51:34
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-13 14:51:34
Artykuł był wyświetlony: 426 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU NIDZICKIEGO W ROKU 2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-03-12
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Tymińska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-12 13:01:58
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-03-12 13:06:46
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-12 13:06:46
Artykuł był wyświetlony: 436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 12 marca 2019 r.     
Znak: BOŚ.6743.39.2019
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje o dokonaniu w dniu 11.03.2019 r. zgłoszenia przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Nidzicy przy ul. Działdowskiej na działkach nr 162/5, 162/6, 163/9 obręb nr 2 w Nidzicy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-03-12
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-12 12:53:57
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-03-12 12:53:59
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-12 12:53:59
Artykuł był wyświetlony: 459 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan Pracy Rady Powiatu na 2019 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Bróździński Data wytworzenia informacji: 2019-02-27
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-27 12:57:45
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-02-27 12:59:39
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-27 12:59:52
Artykuł był wyświetlony: 579 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Rewizyjna (VI kadencji 2018 - 2023)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Skład Komisji Rewizyjnej:

1) Słupski Zbigniew - Przewodniczący
2) Góralska Elżbieta
3) Granica Jadwiga
4) Szczepkowska Joanna
5) Zdziarski Krzysztof

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Bróździński Data wytworzenia informacji: 2019-02-27
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-27 11:47:39
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-02-27 11:47:47
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-27 11:47:47
Artykuł był wyświetlony: 517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Powiatu w Nidzicy
Andrzej Bróździński
 
przyjmuje interesantów:
w każdy poniedziałek w godz.: 1430-1530
w budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, pokój nr 35 (II piętro)
 
email:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Bróździński Data wytworzenia informacji: 2019-02-26
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-26 09:51:55
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-02-26 10:55:05
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-27 11:16:16
Artykuł był wyświetlony: 593 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 18 stycznia 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2019-02-26
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-26 07:41:59
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-02-26 07:44:06
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-26 07:44:06
Artykuł był wyświetlony: 589 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 29 stycznia 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2019-02-26
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-26 07:43:33
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-02-26 07:44:01
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-26 07:44:01
Artykuł był wyświetlony: 588 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 25 lutego 2019 r.
   Znak: BOŚ.6743.15.2019
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) informuje,  że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 05.02.2019 r., złożonego przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 46/27, 71 i 72/1, obręb Kownatki, gm. Kozłowo.    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-02-25
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-25 15:34:19
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-02-25 15:34:23
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-25 15:34:23
Artykuł był wyświetlony: 554 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 10 stycznia 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2019-02-25
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-25 12:29:42
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-02-25 12:30:10
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-25 12:30:10
Artykuł był wyświetlony: 571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr V/2019 z obrad V sesji Rady Powiatu VI kadencji, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Pl. Wolności 1 w dniu 18 stycznia 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Bróździński Data wytworzenia informacji: 2019-02-25
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-25 08:25:16
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-02-25 08:26:12
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-25 08:26:12
Artykuł był wyświetlony: 614 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 11 grudnia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2019-02-25
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-25 08:21:12
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-02-25 08:23:21
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:35:37
Artykuł był wyświetlony: 530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 3 grudnia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2019-02-25
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-25 08:19:25
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-02-25 08:20:18
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:35:37
Artykuł był wyświetlony: 521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu w Nidzicy w okresie od 18 stycznia do 22 lutego 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-02-22
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-22 09:43:17
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-02-22 09:44:22
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-22 09:44:22
Artykuł był wyświetlony: 810 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie VI sesji Rady Powiatu w Nidzicy w dniu 22 lutego 2019r. o godz. 12.00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Bróździński Data wytworzenia informacji: 2019-02-15
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-15 08:28:41
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-02-15 08:33:16
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-20 15:12:51
Artykuł był wyświetlony: 646 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na VI sesję Rady Powiatu w dniu 22 lutego 2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2019-02-15
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-15 08:15:29
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-02-15 08:17:54
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-15 08:17:54
Artykuł był wyświetlony: 676 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 07 lutego 2019 r.     
Znak: BOŚ.6743.15.2019
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje o dokonaniu w dniu 05.02.2019 r. zgłoszenia przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 46/27, 71 i 72/1 obręb Kownatki, gm. Kozłowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-02-07
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-07 13:31:54
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-02-07 13:31:59
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-07 13:31:59
Artykuł był wyświetlony: 757 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały RIO w Olsztynie - 2019 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty gługu Powiatu Nidzickiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2037 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: skład orzekający RIO Data wytworzenia informacji: 2019-01-10
Osoba, która odpowiada za treść: skład orzekający RIO Data wprowadzenia do BIP 2019-01-10 15:13:38
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-02-04 09:15:54
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-04 09:15:54
Artykuł był wyświetlony: 1064 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA KWARTALNA POWIATU NIDZICKIEGO O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI ZA IV KWARTAŁ 2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-01-29
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Szypulska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-29 14:21:03
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-01-31 08:32:49
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-01-31 08:32:49
Artykuł był wyświetlony: 851 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROJEKT - Protokół Nr V/2018 z V Sesji Rady Powiatu VI kadencj

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Bróździński Data wytworzenia informacji: 2019-01-24
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-01-24 15:25:58
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-01-24 15:28:15
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-01-24 15:28:15
Artykuł był wyświetlony: 999 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan zamówień 2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Kowalewicz Data wytworzenia informacji: 2019-01-24
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Dłuski Data wprowadzenia do BIP 2019-01-24 09:57:40
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Mierzejewski Data udostępnienia informacji: 2019-01-24 10:06:06
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-01-25 15:25:09
Artykuł był wyświetlony: 1733 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr IV/2018 z IV Sesji Rady Powiatu VI kadencji w dniu 28 grudnia 2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Bróździński Data wytworzenia informacji: 2019-01-22
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-01-22 09:38:57
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-01-22 09:40:30
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-01-22 09:42:06
Artykuł był wyświetlony: 1017 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/24/2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2019-01-18
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mróz Data wprowadzenia do BIP 2019-01-18 09:31:48
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-01-18 09:31:52
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-01-18 09:31:52
Artykuł był wyświetlony: 966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budżet Powiatu Nidzickiego na rok 2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR IV/25/2018 RADY POWIATU W NIDZICY
z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2019-01-18
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mróz Data wprowadzenia do BIP 2019-01-18 09:04:48
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-01-18 09:04:55
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-01-18 09:05:55
Artykuł był wyświetlony: 1007 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu w okresie od 29 grudnia 2018 r. do 18 stycznia 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2019-01-17
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-01-17 12:06:00
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-01-17 12:07:03
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-01-17 12:07:03
Artykuł był wyświetlony: 1412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 22 listopada 2018

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2019-01-14
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-01-14 08:57:02
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-01-14 08:59:15
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:35:37
Artykuł był wyświetlony: 975 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na V sesję Rady Powiatu w Nidzicy w dniu 18 stycznia 2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2019-01-14
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-01-14 08:26:32
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-01-14 08:28:34
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-01-14 08:28:34
Artykuł był wyświetlony: 1019 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROJEKT - Protokół Nr IV/2018 z IV Sesji Rady Powiatu VI kadencji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Bróździński Data wytworzenia informacji: 2019-01-11
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-01-11 12:50:08
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-01-11 12:50:52
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-01-11 13:05:23
Artykuł był wyświetlony: 1034 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr III/2018 z obrad III sesji Rady Powiatu VI kadencji, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Pl. Wolności 1 w dniu 30 listopada 2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Bróździński Data wytworzenia informacji: 2019-01-09
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2019-01-09 15:00:49
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-01-09 15:01:32
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-01-09 15:01:32
Artykuł był wyświetlony: 1105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Starosty Nidzickiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 2 stycznia 2019 r.
Starosta Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
 
G.6843.1.2019
INFORMACJA
 
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. W przypadku gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż mieszkaniowe, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe wydzielonej z tego gruntu następuje z dniem:
 1. założenia księgi wieczystej dla tej nieruchomości albo
 2. wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej gruntu, który nie jest zabudowany na cele mieszkaniowe.
Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowić będzie zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydane przez Starostę Nidzickiego. Zaświadczenie wydane zostanie z urzędu w 2019 r. i będzie zawierało informację m.in. o obowiązku wnoszenia opłaty rocznej przekształceniowej (o jej wysokości i okresie wnoszenia).
W związku z powyższym proszę nie uiszczać opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa.
W przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe opłaty roczne należy wnosić jak dotychczas.
 
            Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, w Wydziale Geodezji i  Gospodarki Nieruchomościami, pokój Nr 45, telefon (89) 625 31 28.
 
 
STAROSTA NIDZICKI
Marcin Paliński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-01-02
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2019-01-02 15:07:17
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-01-02 15:07:21
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-01-02 15:07:21
Artykuł był wyświetlony: 1121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu w okresie od 1 do 28 grudnia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2018-12-28
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-12-28 10:00:35
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-28 10:01:35
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-28 10:01:35
Artykuł był wyświetlony: 1668 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 27 grudnia 2018 r.
Znak: BOŚ.6743.212.2018
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) informuje, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 18.12.2018 r., złożonego przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 78 i 80/18 obręb nr 6 miasta Nidzica do zasilenia budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki.   
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2018-12-28
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-12-28 08:20:05
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-28 08:20:13
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-28 08:20:13
Artykuł był wyświetlony: 1114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2018-12-21
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Tymińska Data wprowadzenia do BIP 2018-12-21 13:35:47
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-21 13:36:22
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-21 13:36:22
Artykuł był wyświetlony: 1167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt - Protokół Nr III/2018 z obrad III sesji Rady Powiatu VI kadencji, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Pl. Wolności 1 w dniu 30 listopada 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Bróździński Data wytworzenia informacji: 2018-12-21
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-12-21 13:03:48
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-21 13:06:41
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-21 13:06:41
Artykuł był wyświetlony: 1297 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na IV sesję Rady Powiatu w Nidzicy w dniu 28.12.2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2018-12-19
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-12-19 12:49:54
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-19 13:01:07
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-19 13:01:07
Artykuł był wyświetlony: 1336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na IV sesję Rady Powiatu w Nidzicy w dniu 28.12.2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2018-12-19
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-12-19 12:54:44
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-19 13:01:07
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-19 13:01:07
Artykuł był wyświetlony: 1296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na IV sesję Rady Powiatu w Nidzicy w dniu 28.12.2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2018-12-19
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-12-19 12:57:24
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-19 13:01:07
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-19 13:01:07
Artykuł był wyświetlony: 1301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na IV sesję Rady Powiatu w Nidzicy w dniu 28.12.2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2018-12-19
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-12-19 12:59:05
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-19 13:01:07
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-19 13:01:07
Artykuł był wyświetlony: 1304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 19 grudnia 2018 r.     
Znak: BOŚ.6743.212.2018
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
 
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1202 z późn. zm.)  informuje o dokonaniu w dniu 18.12.2018 r. zgłoszenia przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 78 i 80/18 obręb nr 6 miasta Nidzica do zasilenia budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-12-19
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-12-19 12:06:14
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-19 12:06:17
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-19 12:06:17
Artykuł był wyświetlony: 1177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Statut Powiatu Nidzickiego stan na dzień 28 września 2018r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-12-14
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bieniek Data wprowadzenia do BIP 2018-12-14 12:54:16
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-14 13:01:19
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-14 13:01:19
Artykuł był wyświetlony: 1164 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Metryka Statutu Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-12-14
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bieniek Data wprowadzenia do BIP 2018-12-14 12:59:33
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-14 13:01:19
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-14 13:01:19
Artykuł był wyświetlony: 1142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - wystapienie pokontrolne w sprawie przebudowy dróg powiatowych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Data wytworzenia informacji: 2018-12-14
Osoba, która odpowiada za treść: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Data wprowadzenia do BIP 2018-12-14 12:24:51
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-14 12:25:34
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-14 12:25:34
Artykuł był wyświetlony: 1105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy - wystąpienie pokontrolne

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy Data wytworzenia informacji: 2018-12-14
Osoba, która odpowiada za treść: Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy Data wprowadzenia do BIP 2018-12-14 12:20:26
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-14 12:21:24
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-14 12:21:24
Artykuł był wyświetlony: 1078 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Archiwum Państwowe w Olsztynie - wystąpienie pokontrolne

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor Archiwum Data wytworzenia informacji: 2018-12-14
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Archiwum Data wprowadzenia do BIP 2018-12-14 12:17:02
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-14 12:18:32
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-14 12:18:32
Artykuł był wyświetlony: 1055 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Starosty Nidzickiego   
z dnia 7 grudnia  2018 r.
 
odnośnie  ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obszaru  gminy Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie.
 
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2101 ze zm.)  informuję, że dane objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków  przeprowadzoną  na obszarze gminy Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko–mazurskie, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie danych ewidencji  gruntów i budynków.
 
W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty należy kierować do Starosty Nidzickiego, 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 23.
Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
 
 
Starosta Nidzicki
Marcin Paliński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-12-13
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-12-13 15:13:31
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-13 15:13:33
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-13 15:13:33
Artykuł był wyświetlony: 3258 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ROK 2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-12-12
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bieniek Data wprowadzenia do BIP 2018-12-12 15:29:17
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-12 15:30:39
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-12 15:30:39
Artykuł był wyświetlony: 1380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer Tytuł Rodzaj Data wpływu Interpelujący
Data
odpowiedzi
1 Dot. stanu powiatowych dróg zamiejskich Interpelacja 2018/11/30 Dariusz Szypulski 14.12.2018r.
2 Dot. przetargu na rozbudowę i doposażenie budynku ZOZ w Nidzicy Interpelacja 2019/01/15 Dariusz Szypulski
3 Dot. stanu kadry pracowniczej ZOZ w Nidzicy Interpelacja 2019/01/22 Jacek Jankowski 23.01.2019r.
4 Dot. przetargu na rozbudowę i doposażenie budynku ZOZ w Nidzicy Interpelacja 2019/02/22 Jacek Jankowski 08.03.2019r.
5 Dot. prowadzenia mieszkań chronionych oraz powiatowych ośrodków wsparcia Interpelacja 2019/02/22 Jacek Jankowski 08.03.2019r.
6 Dot. pomieszczenia dla Przewodniczącego Rady Powiatu Interpelacja 2019/02/22 Elżbieta Góralska 08.03.2019r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-12-04
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 14:59:15
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 14:59:19
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-08 14:50:38
Artykuł był wyświetlony: 1791 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 33/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 listopada 2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2018-12-04
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 11:28:26
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 11:29:13
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:35:37
Artykuł był wyświetlony: 1336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 32/2018 z posiedzenia Zarządu powiatu w Nidzicy w dniu 13 listopada 2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2018-12-04
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 11:26:22
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 11:27:18
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:35:37
Artykuł był wyświetlony: 1334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 31/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 30 października 2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2018-12-04
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 10:07:12
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 10:07:54
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:35:37
Artykuł był wyświetlony: 1337 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 30/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 18 października 2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2018-12-04
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 10:04:24
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 10:05:09
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:35:37
Artykuł był wyświetlony: 1326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr II/2018 z II sesji Rady Powiatu VI kadencji, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, PL Wolności 1, w dniu 26 listopada 2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Bróździński Data wytworzenia informacji: 2018-12-04
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 09:57:30
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 09:58:30
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-04 09:58:30
Artykuł był wyświetlony: 1450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr I/2018 z I sesji rady Powiatu VI kadencji, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, PL Wolności 1, w dniu 19 listopada 2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Bróździński Data wytworzenia informacji: 2018-12-04
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 09:53:35
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 09:55:31
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-04 09:55:31
Artykuł był wyświetlony: 1462 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu w okresie od 19 do 30 listopada 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-11-28
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-11-28 14:55:55
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-28 14:56:52
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-11-28 14:56:52
Artykuł był wyświetlony: 1995 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisje Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji (2018 - 2023)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 26 listopada 2018r. powołane zostały dwie komisje Rady o następujących nazwach:
 
 • Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Skład komisji:
 1. Borowy Marek
 2. Brzozowski Lech
 3. Budka Mateusz
 4. Bukowski Paweł
 5. Jankowski Jacek
 6. Krzyżewska Ewa
 7. Mróz Grzegorz
 8. Szczepkowska Joanna
 9. Szypulski Dariusz
 10. Zdziarski Krzysztof
 • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie:
Skład komisji:
 1. Bróździński Andrzej
 2. Brzozowski Lech
 3. Bukowski Paweł
 4. Góralska Elżbieta
 5. Granica Jadwiga
 6. Jankowski Jacek
 7. Kumelski Ryszard
 8. Słupski Zbigniew
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w następującym składzie:
Skład komisji:
 1. Mróz Grzegorz - Przewodniczący
 2. Borowy Marek
 3. Szypulski Dariusz
 
Uchwałą Nr VI/36/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 lutego 2019r. powołana została komisja Rady o następującej nazwie:
 • Komisja ds. promocji Powiatu Nidzickiego
Skład komisji:
 1. Paweł Bukowski
 2. Dariusz Szypulski
 3. Joanna Szczepkowska
 4. Jacek Jankowski
 5. Krzysztof Zdziarski
 6. Ryszard Kumelski
 7. Grzegorz Mróz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Przewodniczący Rady Powiatu Data wytworzenia informacji: 2018-11-28
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-11-28 14:43:22
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-28 14:43:27
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-27 14:38:54
Artykuł był wyświetlony: 1643 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr II/2018 z obrad II sesji Rady Powiatu VI kadencji, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Pl. Wolności 1 w dniu 26 listopada 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Przewodniczący Rady Powiatu Data wytworzenia informacji: 2018-11-27
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-11-27 15:12:36
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-27 15:13:07
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-11-29 14:34:00
Artykuł był wyświetlony: 1594 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Starosty Nidzickiego w sprawie utworzenia bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla obszaru powiatu nidzickiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 26 listopada 2018 r. 
G.6631.1.2018
Informacja
Starosty Nidzickiego
w sprawie utworzenia bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla  obszaru  powiatu nidzickiego
 
Na podstawie  art.5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r.  o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz.U. poz.897) informuję, że dla obszaru powiatu nidzickiego została założona powiatowa baza Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. Baza danych obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi  sieciami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-11-27
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-11-27 12:59:33
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-27 12:59:37
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-11-27 12:59:37
Artykuł był wyświetlony: 3741 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na III Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 30 listopada 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2018-11-22
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-11-27 08:19:07
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-27 08:20:12
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-11-27 08:20:12
Artykuł był wyświetlony: 1507 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr I/2018 z obrad I sesji Rady Powiatu VI kadencji, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Pl. Wolności 1, w dniu 19 listopada 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Przewodniczący Rady Powiatu Data wytworzenia informacji: 2018-11-26
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-11-26 13:04:47
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-26 13:06:02
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-11-29 14:30:59
Artykuł był wyświetlony: 1557 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Powiatu w Nidzicy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Data wytworzenia informacji: 2018-11-22
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-11-26 11:40:01
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-26 11:55:45
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-11-26 11:55:45
Artykuł był wyświetlony: 1521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SKŁAD RADY POWIATU NIDZICKIEGO VI KADENCJI 2018 - 2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Bróździński Andrzej Roman - Przewodniczący
Bukowski Paweł - Wiceprzewodniczący
Borowy Marek
Brzozowski Lech Mieczysław
Budka Mateusz
Granica Jadwiga
Góralska Elżbieta
Jankowski Jacek
Krzyżewska Ewa
Kumelski Ryszard Józef
Mróz Grzegorz
Słupski Zbigniew
Szczepkowska Joanna
Szypulski Dariusz
Zdziarski Krzysztof

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Bieniek Data wytworzenia informacji: 2018-11-21
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-11-21 11:08:52
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-21 11:08:59
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-11-21 11:09:51
Artykuł był wyświetlony: 1796 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Skład Zarządu VI kadencji (2018 - 2023)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Marcin Paliński - Starosta
Paweł Przybyłek - Wicestarosta
Członkowie Zarządu:
Lech Brzozowski
Mateusz Budka
Ewa Krzyżewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-11-21
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-11-21 10:27:49
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-21 10:28:04
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-11-26 11:54:50
Artykuł był wyświetlony: 1621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, że sesje Rady Powiatu VI kadencji będzie można oglądać na żywo.
 
Link bezpośredni do transmisji: http://193.32.36.10:18715/Nidzica/embed.html
 
Adres dla korzystających z odtwarzaczy multimedialnych np. VLC Player: http://193.32.36.124:1935/Hardsoft/Nidzica1.stream/playlist.m3u8
 
Do poprawnego wyświetlania transmisji w odtwarzaczu multimedialnym należy:
 1. Zainstalować odtwarzacz multimedialny np. VLC Player, dostępny pod poniższym linkiem: https://www.videolan.org/vlc/index.pl.html
 2. Uruchomić program VLC Player.
 3. W górnym lewym rogu wybrać z menu Plik opcje „Otwórz strumień w sieci”.
 4. Następnie w polu „Podaj adres URL sieci” należy wkleić adres, pod którym będzie udostępniona transmisja.
Retransmisje z sesji można oglądać klikając na link: Sesje Rady Powiatu VI Kadencji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bieniek Data wprowadzenia do BIP 2018-11-19 10:17:57
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-19 10:18:00
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-06 13:54:28
Artykuł był wyświetlony: 3629 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Transmisje sesji Rady Powiatu w Nidzicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, że sesje Rady Powiatu VI kadencji będzie można oglądać na żywo.
 
Adres, pod którym będzie udostępniona transmisja: http://193.32.36.124:1935/Hardsoft/Nidzica1.stream/playlist.m3u8
 
Do poprawnego wyświetlania transmisji należy:
 1. Zainstalować odtwarzacz multimedialny np. VLC Player, dostępny pod poniższym linkiem: https://www.videolan.org/vlc/index.pl.html
 2. Uruchomić program VLC Player.
 3. W górnym lewym rogu wybrać z menu Plik opcje „Otwórz strumień w sieci”.
 4. Następnie w polu „Podaj adres URL sieci” należy wkleić adres, pod którym będzie udostępniona transmisja.
Transmisja z I sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji rozpocznie się 19.11.2018r. ok. godz. 12:00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bieniek Data wprowadzenia do BIP 2018-11-19 10:08:39
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-19 10:08:42
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-11-19 10:18:30
Artykuł był wyświetlony: 1845 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 15 listopada 2018 r.
G.6821.167a.2018
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 124a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
zawiadamia
 
że w dniu 15 listopada 2018 r., po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Krzysztof Kondej, wydał, na podstawie art. 124 ust. 1a i art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami,  decyzję znak G.6821.167a.2018 o udzieleniu przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oznaczonej numerem działki 24/2 o pow. 0,50 ha, położonej w obrębie Dobrzyń gm. Nidzica, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy prowadzi księgę wieczystą nr OL1N/000000791/3, w zakresie zgodnym z decyzją Starosty Nidzickiego znak: G.6821.167.2018 z 14 listopada 2018 r.
Decyzji znak G.6821.167a.2018 z 15.11.2018 r. został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
W ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości jako współwłaściciel ujawniony jest m.in. Marian Bońkowski, który zmarł 22 maja 2005 r. Dotychczas nie zostało przeprowadzone po zmarłym postępowanie o ustalenie praw do spadku.  
                                                
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 w godz. 7.30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.
 
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym zostało publicznie obwieszczone, tj. od dnia 15.11.2018 r.
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-11-15
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-11-15 11:51:28
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-15 11:51:33
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-11-15 11:51:33
Artykuł był wyświetlony: 1904 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 14 listopada 2018 r.
 
G.6821.167.2018
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 
zawiadamia
 
że w dniu 14 listopada 2018 r., po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Krzysztof Kondej, wydał, na podstawie art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124a, w związku z art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,  decyzję znak G.6821.167.2018 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dobrzyń, gm. Nidzica, oznaczonej numerem działki 24/2 o pow. 0,50 ha, poprzez udzielenie spółce pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez przedmiotową nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Olsztynek-Nidzica”.
            W ewidencji gruntów i budynków jako współwłaściciel ujawniony jest m.in. Marian Bońkowski, który zmarł 22 maja 2005 r. Dotychczas nie zostało przeprowadzone po zmarłym postępowanie o ustalenie praw do spadku.
                                                
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 w godz. 7.30 – 15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.
 
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym zostało publicznie obwieszczone, tj. od dnia 14.11.2018 r.
 
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-11-14
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-11-14 13:23:43
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-14 13:23:45
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-11-14 13:23:45
Artykuł był wyświetlony: 1892 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania z wykonania planu budżetu od początku roku do dnia 30 września 2018 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-11-13
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mróz Data wprowadzenia do BIP 2018-11-13 13:23:02
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-13 13:23:46
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-11-13 13:23:46
Artykuł był wyświetlony: 1636 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt- Protokół Nr XLVII/2018 z obrad XLVII sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 28 września 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jarka Data wytworzenia informacji: 2018-11-13
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Napiwodzki Data wprowadzenia do BIP 2018-11-13 10:15:48
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-13 10:19:49
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-11-13 10:19:49
Artykuł był wyświetlony: 1707 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 24/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 27 sierpnia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jarka Data wytworzenia informacji: 2018-08-27
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Napiwodzki Data wprowadzenia do BIP 2018-11-09 09:56:02
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-09 14:36:04
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:35:37
Artykuł był wyświetlony: 1549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 25/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 31 sierpnia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jarka Data wytworzenia informacji: 2018-08-31
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Napiwodzki Data wprowadzenia do BIP 2018-11-09 09:59:10
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-09 14:36:04
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:35:37
Artykuł był wyświetlony: 1612 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 26/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 11 września 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jarka Data wytworzenia informacji: 2018-09-11
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Napiwodzki Data wprowadzenia do BIP 2018-11-09 10:01:57
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-09 14:36:04
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:35:37
Artykuł był wyświetlony: 1579 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 27/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 19 września 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jarka Data wytworzenia informacji: 2018-09-19
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Napiwodzki Data wprowadzenia do BIP 2018-11-09 10:05:14
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-09 14:36:04
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:35:37
Artykuł był wyświetlony: 1604 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 28/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 1 października 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jarka Data wytworzenia informacji: 2018-10-01
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Napiwodzki Data wprowadzenia do BIP 2018-11-09 10:07:47
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-09 14:36:04
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:35:37
Artykuł był wyświetlony: 1613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 29/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 30 października 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jarka Data wytworzenia informacji: 2018-10-30
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Napiwodzki Data wprowadzenia do BIP 2018-11-09 10:10:17
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-09 14:36:04
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:35:37
Artykuł był wyświetlony: 1618 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 23/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 20 sierpnia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jarka Data wytworzenia informacji: 2018-08-20
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Napiwodzki Data wprowadzenia do BIP 2018-11-09 09:47:13
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-11-09 09:48:59
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:35:37
Artykuł był wyświetlony: 1477 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Nidzickiego o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu nidzickiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-10-31
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-31 08:50:26
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-31 09:10:52
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-14 10:00:36
Artykuł był wyświetlony: 5606 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-10-30
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Tymińska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-30 15:09:34
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-30 15:12:56
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-03 15:26:06
Artykuł był wyświetlony: 7024 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA KWARTALNA POWIATU NIDZICKIEGO O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI ZA III KWARTAŁ 2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-10-30
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mróz Data wprowadzenia do BIP 2018-10-30 09:43:19
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-30 09:46:29
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-10-30 09:46:29
Artykuł był wyświetlony: 1789 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-10-24
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 13:56:41
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 14:02:37
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-10-24 14:02:37
Artykuł był wyświetlony: 2280 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-10-24
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 13:58:11
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 14:02:26
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-10-24 14:02:26
Artykuł był wyświetlony: 2268 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-10-24
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 14:00:00
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 14:02:26
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-10-24 14:02:26
Artykuł był wyświetlony: 2260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-10-24
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 13:51:22
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 13:55:07
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-10-24 13:55:07
Artykuł był wyświetlony: 2238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Nidzicy Data wytworzenia informacji: 2018-10-23
Osoba, która odpowiada za treść: Powiatowa Komisja Wyborcza w Nidzicy Data wprowadzenia do BIP 2018-10-23 08:42:50
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-23 08:44:07
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-10-23 08:44:07
Artykuł był wyświetlony: 2824 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 8 października 2018r. w sprawie uzupełnienia Powiatowej Komisji Wyborczej w Nidzicy w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Komisarz Wyborczy w Olsztynie I Data wytworzenia informacji: 2018-10-10
Osoba, która odpowiada za treść: Komisarz Wyborczy w Olsztynie I Data wprowadzenia do BIP 2018-10-10 12:39:50
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-10 12:41:18
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-10-10 12:41:18
Artykuł był wyświetlony: 1974 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu w Nidzicy ZAPRASZA organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-10-09
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Tymińska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-09 15:31:48
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-09 15:33:29
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-10-09 15:34:44
Artykuł był wyświetlony: 1974 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-10-09
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-10-09 15:07:43
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-09 15:08:27
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-10-09 15:08:27
Artykuł był wyświetlony: 2565 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XLVI/2018 z obrad XLVI sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 31 sierpnia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-10-08
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-10-08 10:18:52
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-08 10:19:40
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-10-08 10:19:40
Artykuł był wyświetlony: 2178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania i ustalenia trybu przekazania kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Komisarz Wyborczy w Olsztynie I Data wytworzenia informacji: 2018-10-05
Osoba, która odpowiada za treść: Komisarz Wyborczy w Olsztynie I Data wprowadzenia do BIP 2018-10-05 13:16:16
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 13:19:07
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-10-05 13:19:07
Artykuł był wyświetlony: 2065 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 3 października 2018r. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Nidzicy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Komisarz Wyborczy w Olsztynie I Data wytworzenia informacji: 2018-10-04
Osoba, która odpowiada za treść: Komisarz Wyborczy w Olsztynie I Data wprowadzenia do BIP 2018-10-04 15:23:10
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-04 15:23:57
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-10-04 15:23:57
Artykuł był wyświetlony: 2061 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 11 września 2018r.w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Komisarz Wyborczy w Olsztynie I Data wytworzenia informacji: 2018-10-04
Osoba, która odpowiada za treść: Komisarz Wyborczy w Olsztynie I Data wprowadzenia do BIP 2018-10-04 15:19:30
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-04 15:20:37
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-10-04 15:20:37
Artykuł był wyświetlony: 2068 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WAŻNE ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH !!!

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Nidzicki informuje, że w dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592). 
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w  terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 5 września 2018 r.), złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji wskazując we wniosku:
 
- Więcej w załączniku poniżej -

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-10-04
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-04 12:38:35
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-04 12:43:28
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-10-04 12:43:28
Artykuł był wyświetlony: 5355 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Nidzicy z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Nidzicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Okręg Wyborczy nr 1 - Gm. Nidzica
 2. Okręg Wyborczy nr 2 - Gm. Janowo, Janowiec Kościelny
 3. Okręg Wyborczy nr 3 - Gm. Kozłowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Pawlak Data wytworzenia informacji: 2018-10-04
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Pawlak Data wprowadzenia do BIP 2018-10-04 08:14:18
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-04 08:14:47
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-10-04 08:14:47
Artykuł był wyświetlony: 2343 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Starosty Nidzickiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 28 września 2018 r.
Znak: BOŚ.6740.156.2018
 
OBWIESZCZENIE
            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),
Starosta Nidzicki
zawiadamia,
 
że w dniu 28 września 2018 r. została wydana decyzja Nr 2/2018, znak: BOŚ.6740.156.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej     na budowie drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w obrębie nr 4 miasta Nidzica.
 
Inwestorem jest Burmistrz Nidzicy.
 
Inwestycja będzie realizowana na działkach, w liniach rozgraniczających teren inwestycji o numerach:
107/21, 107/44 (powstała z podziału działki nr 107/2), 107/42 (powstała z podziału działki nr 107/9), 107/46 (powstała z podziału działki nr 107/20), 107/39 (powstała z podziału działki nr 107/33), 107/37 (powstała z podziału działki nr 107/22), obręb nr 4 miasta Nidzica oraz na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z demontażem i wykonaniem oświetlenia drogowego, odwodnieniem oraz dowiązaniem do istniejących elementów drogowych i terenowych 106/2, 106/19, 107/43 (powstała z podziału działki nr 107/2), 107/41 (powstała z podziału działki nr 107/9), 107/45 (powstała z podziału działki nr 107/20), 107/36 (powstała z podziału działki nr 107/22), 107/23, 50/2, 107/40 (powstała z podziału działki nr 107/33), 107/12, 107/13, 107/19, 107/29, 107/31, 107/35, 107/14 obręb nr 4 miasta Nidzica.
 
W związku z powyższym informuję, że na podstawie art. 11f ust. 4 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) służy stronie prawo zapoznania się z treścią decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, pok. Nr 40 lub 41 (II piętro) w godz. 9 00 - 14 00.
Jednocześnie informuje się, że na podstawie art. 32 Kpa strona może działać przez pełnomocnika.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-09-28
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-28 13:16:22
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-09-28 13:16:25
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-09-28 13:16:25
Artykuł był wyświetlony: 3286 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 28 września 2018 r.
Znak: BOŚ.6743.182.2018
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) informuje,  że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 21.09.2018 r., złożonego przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 12/13 i 14/1, obręb Zagrzewo, gm. Nidzica w celu zasilenia świetlicy wiejskiej w Zagrzewie, gm. Nidzica.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-09-28
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-28 13:07:19
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-09-28 13:07:21
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-09-28 13:07:21
Artykuł był wyświetlony: 2063 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od 1 do 28 września 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-09-28
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-28 13:01:00
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-09-28 13:03:37
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-09-28 13:03:37
Artykuł był wyświetlony: 2876 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 24 września 2018 r.     
Znak: BOŚ.6743.182.2018
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) informuje     o dokonaniu w dniu 21.09.2018 r. zgłoszenia przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 12/13 i 14/1, obręb Zagrzewo, gm. Nidzica w celu zasilenia świetlicy wiejskiej w Zagrzewie, gm. Nidzica.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-09-24
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-24 14:32:55
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-09-24 14:32:58
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-09-24 14:32:58
Artykuł był wyświetlony: 2142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt - Protokół Nr XLVI/2018 z obrad XLVI sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 31 sierpnia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-09-24
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-24 14:25:37
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-09-24 14:26:21
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-09-24 14:26:21
Artykuł był wyświetlony: 2368 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XLVII sesji Rady Powiatu w Nidzicy w dniu 28 września 2018r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

        Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego,
 
Informuję, że zwołuję XLVII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 28 września 2018 r. o godz. 1200 w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy przy ul. Krzywej 8.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Wręczenie wyróżnień najlepszym maturzystom roku szkolnego 2017/2018.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r.
 7. Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2017/2018 niepublicznych jednostek oświatowych..
 8. Wstępna informacja o wynikach matur.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie powiatu na rok 2018,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037,
 • emisji obligacji komunalnych,
 • określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018,
 • przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nidzickim na lata 2018-2020,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy,
 • zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nidzicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
 • uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego.  
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                            Przewodnicząca Rady
                                                                                            /-/ Elżbieta Góralska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-09-21
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-21 12:26:46
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-09-21 12:26:50
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-11-23 15:12:32
Artykuł był wyświetlony: 2204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Powiatu w dniu 28 września 2018 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Powiatu:

9.1) zmiany w budżecie
9.2) zmiany WPF
9.3) emisja obligacji
9.4) zmiany PFRON
9.5) program pieczy zastępczej
9.6) skarga 1
9.7) skarga 2
9.8) przystanki
9.9) oddanie w najem
9.10) statut

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-09-21
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-21 12:14:45
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-09-21 12:20:53
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-09-24 12:01:05
Artykuł był wyświetlony: 2359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla gminy Nidzica, powiat nidzicki.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-09-17
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-09-17 14:38:46
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-09-17 14:39:28
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-09-17 14:39:28
Artykuł był wyświetlony: 2948 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Nidzicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Pawlak Data wytworzenia informacji: 2018-09-13
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Pawlak Data wprowadzenia do BIP 2018-09-13 10:25:50
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-09-13 10:25:57
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-10-19 12:13:13
Artykuł był wyświetlony: 2562 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powiatowa Komisja Wyborcza w Nidzicy
 
Siedziba: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, pok. 23 (I piętro)
Tel.: 89 625 8214
Fax: 89 625 3279
 
Dyżury PKW w Nidzicy:
 • w dniu 20 października 2018 r. w godz. 1000 – 1300  
 • W dniu 21 października 2018 r. komisja wykonuje czynności wyborcze od godz. 700 do czasu ustalenia wyników wyborów i podania ich do publicznej wiadomości
 
Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Nidzicy:
 
Przewodnicząca: Marzena Balbina Pawlak
 
Zastępca przewodniczącej: Dariusz Modelski
 
Członkowie:
 1. Iga Luiza Burska
 2. Andrzej Joński
 3. Anna Marszelewska
 4. Jadwiga Agata Nasierowska
 5. Beata Niedzielska
 6. Aleksandra Piasecka
 7. Leszek Czesław Potrzuski
 8. Wioletta Wiśniewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-09-13
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Pawlak Data wprowadzenia do BIP 2018-09-13 08:04:58
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-09-13 08:05:14
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-10-12 14:12:12
Artykuł był wyświetlony: 2541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 61 §1 i §4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 113 ust. 7 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) informuję, że na wniosek Energa –Operator S.A.  z siedzibą w Gdańsku (ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk) – reprezentowanej przez radcę prawnego Krzysztofa Kondeja, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie nr 1 m. Nidzica, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 155 o pow. 0,0761 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez w/w nieruchomość przewodów i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nidzica-Działdowo” oraz zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-09-10
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-09-10 14:16:12
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-09-10 14:17:20
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-09-10 14:17:20
Artykuł był wyświetlony: 2391 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XLV/2018 z obrad XLV sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Nidzicy w dniu 06 lipca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-09-10
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-10 09:57:57
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-09-10 09:58:39
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-09-10 09:58:39
Artykuł był wyświetlony: 2636 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XLIV/2018 z obrad XLIV sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 27 czerwca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-09-10
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-10 09:55:24
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-09-10 09:57:01
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-09-10 09:57:01
Artykuł był wyświetlony: 2546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

WA.ZUZ.1.421.164.2018.MW
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 401 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),
 
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE
 
podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 5 września 2018 r., znak: WA.ZUZ.1.421.164.2018.MW, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem z ulic: Wyspiańskiego, Kwiatowa, Porzeczkowa, Bałtycka i Kochanowskiego, tj. z działek nr 21, 59, 45, 36, 28 obręb 3 m. Nidzica, gmina Nidzica do rzeki Wkry za pośrednictwem rowu melioracyjnego R‑U23 zlokalizowanego na działce nr 28/1 obręb Nibork Drugi, gmina Nidzica.
Z uwagi na liczbę stron biorących udział w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (ponad 10) niniejszym obwieszczeniem zgodnie z art. 401 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne i art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się wszystkie strony biorące udział w postępowaniu.
Informuję, że strony mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28, 13-100 Nidzica, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500, w terminie czternastu dni od podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Dzień publicznego obwieszczenia 05.09.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Data wytworzenia informacji: 2018-09-06
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Data wprowadzenia do BIP 2018-09-06 14:31:03
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-09-06 14:31:06
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-09-06 14:31:06
Artykuł był wyświetlony: 3692 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

WA.ZUZ.1.421.164.2018.MW
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 401 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),
 
 
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE
 
podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 5 września 2018 r., znak: WA.ZUZ.1.421.164.2018.MW, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem z ulic: Wyspiańskiego, Kwiatowa, Porzeczkowa, Bałtycka i Kochanowskiego, tj. z działek nr 21, 59, 45, 36, 28 obręb 3 m. Nidzica, gmina Nidzica do rzeki Wkry za pośrednictwem rowu melioracyjnego R‑U23 zlokalizowanego na działce nr 28/1 obręb Nibork Drugi, gmina Nidzica.
Z uwagi na liczbę stron biorących udział w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (ponad 10) niniejszym obwieszczeniem zgodnie z art. 401 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne i art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się wszystkie strony biorące udział w postępowaniu.
Informuję, że strony mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28, 13-100 Nidzica, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500, w terminie czternastu dni od podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Dzień publicznego obwieszczenia 05.09.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Data wytworzenia informacji: 2018-09-06
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Data wprowadzenia do BIP 2018-09-06 14:28:46
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-09-06 14:28:51
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-09-06 14:28:51
Artykuł był wyświetlony: 3639 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od 28 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-08-31
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-08-31 11:24:27
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-08-31 11:25:10
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-08-31 11:25:10
Artykuł był wyświetlony: 3270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XLVI Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 31 sierpnia 2018 r.. o godz. 12:00 w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy przy ul. Krzywej 8.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jarka Data wytworzenia informacji: 2018-08-27
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Góralska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-28 08:11:41
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-08-28 08:14:55
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-11-23 15:12:32
Artykuł był wyświetlony: 2517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt Protokołu Nr XLV/2018 z obrad XLV sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Nidzicy w dniu 06 lipca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jarka Data wytworzenia informacji: 2018-07-06
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Góralska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-27 12:07:25
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-08-27 12:39:33
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-08-28 08:09:23
Artykuł był wyświetlony: 2725 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 16 sierpnia 2018 r.
   Znak: BOŚ.6743.132.2018
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) informuje, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 04.07.2018 r., (data wpływu: 16.02.2018 r.)  złożonego przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej n.n. 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 191/4, 191/7, 192/3, 192/6 w miejscowości i obrębie Kozłowo –  do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-08-17
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-17 13:36:16
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-08-17 13:36:18
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-08-17 13:36:18
Artykuł był wyświetlony: 2730 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przepisy

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Kodeks Wyborczy
 2. Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-08-14
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bieniek Data wprowadzenia do BIP 2018-08-14 14:13:43
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-08-14 14:13:46
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-08-14 14:21:18
Artykuł był wyświetlony: 2459 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacje ogólne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Uchwała Nr XXXVII/2/2002 z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie: podziału Powiatu Nidzickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby mandatów dla wyboru Rady Powiatu w Nidzicy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-08-14
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bieniek Data wprowadzenia do BIP 2018-08-14 14:06:49
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-08-14 14:06:54
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-08-14 14:06:54
Artykuł był wyświetlony: 2847 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA KWARTALNA POWIATU NIDZICKIEGO O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-08-06
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mróz Data wprowadzenia do BIP 2018-08-06 14:34:52
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-08-06 14:37:55
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-08-06 14:37:55
Artykuł był wyświetlony: 2977 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 31 lipca  2018 r.
G.042.1.2017 
 
Zawiadomienie
o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
 
 Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2101 ) oraz § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1034 z późn. zm.) zawiadamiam, że z urzędu zostały rozpoczęte prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych gminy  Kozłowo: Bartki, , Dziurdziewo, Górowo,  Kadyki, Kamionki, Kownatki, Kozłowo, Krokowo, Niedanowo, Pielgrzymowo, Rogóż, Sarnowo, Santop, Siemianowo, Sławka Mała , Sławka Wielka, Szkotowo, Szkudaj, Szymany,   Ważyny, Wierzbowo, Wola, Zabłocie Kozłowskie, Zaborowo, Zakrzewo, Zakrzewko, Zalesie.  
Termin zakończenia prac : 12 lipiec 2019 r.  
 
Wykonawcami powyższych prac są  firmy:
1.Okręgowe Przedsiębiorstwo  Geodezyjno-Kartograficzne  spółka z o. o.10-117  Olsztyn, ul.1 Maja 13 
2. „GEO-NID” Usługi Geodezyjne Grzegorz Golubiński 13-100 Nidzica, ul.Rataja 9/26
 
Zawiadamiając o powyższych czynnościach, proszę właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających nieruchomościami na tym terenie o czynny udział podczas realizacji prac.
             Ponadto informuję, że pracownicy w/w firmy zgodnie z art.13 ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na nieruchomości, dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami oraz wykonania  przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do realizacji prac geodezyjnych;
 
Tryb postępowania związanego z modernizacją
 1. Analiza istniejących materiałów i informacji zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym niezbędnych lub przydatnych do wykonania prac geodezyjnych.
 2. Wykonanie prac geodezyjnych.
 3. Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego.
 4. Wyłożenie projektu do wglądu osób zainteresowanych na okres co najmniej 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia, zostanie przekazana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy  i Urzędu Gminy w Kozłowie , oraz w zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób ogłaszania, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, a także ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym.
 5. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
 6. Rozstrzygnięcie, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo­­­‑kartograficznego nastąpi o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu.
 7. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 6, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo­­­‑kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Nidzicki  ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
 8. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w pkt 7, zgłaszać do Starosty Nidzickiego zarzuty do tych danych.
 9. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Nidzicki rozstrzyga w drodze decyzji.
 10. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w pkt 9, w stosunku do gruntów, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
 11. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w pkt. 8 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-08-02
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-08-02 14:19:59
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-08-02 14:20:04
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-08-02 14:20:04
Artykuł był wyświetlony: 3859 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania z wykonania planu budżetu od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-08-02
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mróz Data wprowadzenia do BIP 2018-08-02 12:08:07
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-08-02 12:09:40
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-08-02 12:09:40
Artykuł był wyświetlony: 3052 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 11 lipca 2018 r.
Znak: BOŚ.6743.121.2018
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) informuje że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 19.06.2018 r. dokonanego przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 261/22 i 262 obręb nr 4, miasta Nidzica.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-07-11
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-11 13:16:45
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-07-11 13:16:53
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-07-11 13:16:53
Artykuł był wyświetlony: 3233 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XLIII/2018 z obrad XLIII sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Nidzicy w dniu 22 maja 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-07-05
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-07-05 13:39:53
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-07-05 13:40:23
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-07-05 13:40:23
Artykuł był wyświetlony: 3537 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XLII/2018 z obrad XLII sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 26 kwietnia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-07-05
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-07-05 13:38:09
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-07-05 13:39:15
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-07-05 13:39:15
Artykuł był wyświetlony: 3464 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 04 lipca 2018 r.     
Znak: BOŚ.6743.132.2018
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) informuje o dokonaniu w dniu 04.07.2018r. zgłoszenia przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 191/3, 191/4, 191/7, 192/3, 192/6 w miejscowości i obrębie Kozłowo, do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-07-04
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-04 14:39:57
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-07-04 14:40:05
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-07-04 14:40:05
Artykuł był wyświetlony: 3258 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 27 czerwca 2018 r.
 
G.6840.2.2018
 
Starosta Nidzicki informuje, że w dniu 27.06.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy  przy ul. Traugutta 23 oraz zamieszczony na stronach internetowych w/w Starostwa i stronie podmiotowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
 
STAROSTA NIDZICKI
Grzegorz Napiwodzki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-06-27
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-27 11:52:18
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-06-27 11:56:32
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-06-27 11:56:32
Artykuł był wyświetlony: 7966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 27 czerwca 2018 r.
 
Informacja o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w zw. z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z n/w nieruchomości położonych na terenie powiatu nidzickiego, o nieuregulowanych stanach prawnych:
 1. Działka nr 51 o pow. 0,03 ha, obręb Nibork Drugi gm. Nidzica,
 2. Działka nr 44/6 o pow. 0,1268 ha, obręb Nibork Drugi gm. Nidzica,
 3. Działka nr 24/2 o pow. 0,50 ha, obręb Dobrzyń gm. Nidzica,
poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez przedmiotowe nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Olsztynek-Nidzica”
 1. Działka nr 183/3 o pow. 0,30 ha, obręb Sarnowo gm. Kozłowo,
 2. Działka nr 155 o pow. 0,0761 ha, obręb nr 1 miasta Nidzica gm. Nidzica,
poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez przedmiotowe nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nidzica-Działdowo”.
Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości wszczęte zostaną postępowania w sprawach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w działek, aby we wskazanym wyżej terminie zgłosiły się doStarostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniach o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-06-27
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-27 11:45:49
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-06-27 11:45:54
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-06-27 11:45:54
Artykuł był wyświetlony: 7981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od 27 kwietnia do 27 czerwca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-06-27
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-06-27 11:39:02
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-06-27 11:42:05
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-06-27 11:42:05
Artykuł był wyświetlony: 4183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 26 czerwca 2018 r.
 Znak: BOŚ.6743.116.2018
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) informuje, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 01.06.2018 r. przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział   w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV z szafką pomiarową na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 26/4, obręb nr 1 w Nidzicy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-06-26
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-26 14:29:30
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-06-26 14:29:35
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-06-26 14:29:35
Artykuł był wyświetlony: 3249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XLIII/2018 z obrad XLIII sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 22 maja 2018

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-05-22
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-06-22 08:25:10
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-06-22 08:25:39
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-06-22 08:25:39
Artykuł był wyświetlony: 3582 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XLII/2018 z obrad XLII sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 26 kwietnia 2018 r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-04-26
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-06-22 08:19:47
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-06-22 08:20:44
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-06-22 08:21:42
Artykuł był wyświetlony: 3536 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 21 czerwca 2018 r.
 Znak: BOŚ.6743.115.2018
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) informuje,  że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 30.05.2018 r., złożonego przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej n.n. 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 160/6, 161/6, 161/19, obręb nr 5 oraz na działce nr 101, obręb nr 6 miasta Nidzica.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-06-21
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-21 14:19:13
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 14:19:17
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-06-21 14:19:17
Artykuł był wyświetlony: 3322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 19 czerwca 2018 r.     
Znak: BOŚ.6743.121.2018
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) informuje o dokonaniu w dniu 19.06.2018 r. zgłoszenia przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 261/22 i 262, obręb nr 4, miasta Nidzica, przy ul. Miłej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-06-19
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-19 15:28:46
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-06-19 15:28:49
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-06-19 15:28:49
Artykuł był wyświetlony: 3376 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Starosta Nidzicki, działając w imieniu Skarbu Państwa, ogłasza drugi pisemny nieograniczony publiczny przetarg na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-06-11
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 15:12:56
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 15:13:55
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 15:13:55
Artykuł był wyświetlony: 8483 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Starosta Nidzicki, działając w imieniu Skarbu Państwa, ogłasza drugi pisemny nieograniczony publiczny przetarg na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-06-11
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 15:11:35
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 15:12:34
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-06-12 10:07:31
Artykuł był wyświetlony: 8451 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Starosta Nidzicki, działając w imieniu Skarbu Państwa, ogłasza drugi pisemny nieograniczony publiczny przetarg na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-06-11
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 15:09:02
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 15:10:42
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 15:10:42
Artykuł był wyświetlony: 8548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 04 czerwca 2018 r.
Znak: BOŚ.6743.101.2018
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) informuje, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 10.05.2018 r. przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 3/18, obręb Kozłowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-06-05
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 08:25:13
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 08:25:59
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 08:25:59
Artykuł był wyświetlony: 3496 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 4 czerwca 2018 r.
G.6840.8.2017
 
Informuję, że w dniu 4 czerwca 2018 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, zostało  wywieszone ogłoszenie, a na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Nidzicy zostało opublikowane ogłoszenie,  o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Szemplino Czarne, oznaczonej numerem działki 58 o pow. 0,1284 ha.
 
 
Starosta Nidzicki
Grzegorz Napiwodzki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-06-04
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-04 15:10:52
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-06-04 15:11:41
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-06-08 12:08:34
Artykuł był wyświetlony: 8632 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 1 czerwca 2018 r.     
Znak: BOŚ.6743.116.2018
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) informuje o dokonaniu w dniu 01.06.2018 r. zgłoszenia przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV   wraz z szafką pomiarową na działce nr 26/4, obręb nr 1 w Nidzicy przy ul. Przemysłowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-06-01
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-01 15:01:50
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-06-01 15:01:52
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-06-01 15:01:52
Artykuł był wyświetlony: 3511 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 30 maja 2018 r.     
Znak: BOŚ.6743.115.2018
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) informuje o dokonaniu w dniu 30.05.2018 r. zgłoszenia przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w Nidzicy przy ul. Sienkiewicza na działkach nr 160/6, 161/6, 161/19, obręb nr 5 oraz na działce nr 101, obręb 6 miasta Nidzica.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-30
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 13:05:05
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 13:05:10
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 13:05:10
Artykuł był wyświetlony: 3485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym (2017 rok)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mróz Data wprowadzenia do BIP 2018-05-25 12:45:24
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 12:53:40
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-05-25 12:53:40
Artykuł był wyświetlony: 3692 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 16 maja 2018 r.
Znak: BOŚ.6743.87.2018
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) informuje,     że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 20.04.2018 r., złożonego przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV  na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 496, obręb Szkotowo, gm. Kozłowo.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-16
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-16 14:23:24
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-16 14:23:27
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-05-16 14:23:27
Artykuł był wyświetlony: 3668 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 10 maja 2018 r.     
Znak: BOŚ.6743.93.2018
Informacja o wniesieniu sprzeciwu
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) informuje,          że w dniu 10 maja 2018 r. został wniesiony sprzeciw do zgłoszenia z dnia 26.04.2018 r.   dotyczącego zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 17/2 w obrębie Kownatki, gm. Kozłowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-10
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-10 14:21:38
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-10 14:21:44
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-05-10 14:21:44
Artykuł był wyświetlony: 3569 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 10 maja 2018 r.     
Znak: BOŚ.6743.101.2018
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) informuje o dokonaniu w dniu 10.05.2018 r. zgłoszenia przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilenia instalacji radiokomunikacyjnej sieci P4 na działce nr 3/18 obręb Kozłowo, gmina Kozłowo, przy ul. Przemysłowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-10
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-10 14:17:33
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-10 14:17:47
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-05-10 14:17:47
Artykuł był wyświetlony: 3730 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania z wykonania planu budżetu od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-08
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mróz Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 13:51:43
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 13:52:36
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-05-08 13:52:36
Artykuł był wyświetlony: 3890 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 8 maja 2018 r.
Znak: BOŚ.6743.82.2018
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) informuje,   że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 13.04.2018 r., (data wpływu: 16.04.2018 r.)  złożonego przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV  ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 661/1, 1076, obręb Janowo do zasilania wieży komórkowej instalacji radiokomunikacji sieci P4 nr NID0401 na działce nr 661/1.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-08
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 13:32:55
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 13:32:57
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-05-08 13:32:57
Artykuł był wyświetlony: 3799 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XLI/2018 z obrad XLI sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 28 marca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-05-08
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 13:30:49
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 13:31:54
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-05-08 13:31:54
Artykuł był wyświetlony: 3843 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-08
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Tymińska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 13:26:08
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 13:27:16
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-05-08 13:27:16
Artykuł był wyświetlony: 3588 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Zarządu Powiatu nr 29/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-08
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mróz Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 10:49:55
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 10:49:58
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-05-08 10:51:29
Artykuł był wyświetlony: 3937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 8/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 19 marca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-08
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 09:16:30
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 09:17:06
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:36:40
Artykuł był wyświetlony: 3600 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 10/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-01
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 09:14:33
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 09:15:16
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:36:40
Artykuł był wyświetlony: 3522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 9/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 28 marca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-08
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 09:12:42
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 09:13:28
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:36:40
Artykuł był wyświetlony: 3462 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 7/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 7 marca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-08
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 09:07:24
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 09:08:07
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:36:40
Artykuł był wyświetlony: 3500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 6/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 6 marca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-08
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 09:00:21
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 09:01:09
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:36:40
Artykuł był wyświetlony: 3411 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 5/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 28 lutego 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-08
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 08:57:48
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 08:58:35
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:36:40
Artykuł był wyświetlony: 3301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 4/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 23 lutego 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-08
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 08:55:36
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 08:56:26
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:36:40
Artykuł był wyświetlony: 3318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 lutego 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-08
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 08:53:02
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 08:53:36
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:36:40
Artykuł był wyświetlony: 3316 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 22 stycznia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-08
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 08:50:12
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 08:51:05
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:36:40
Artykuł był wyświetlony: 3283 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 10 stycznia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-02
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-02 08:49:24
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-02 08:50:52
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:36:40
Artykuł był wyświetlony: 3453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 32/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 18 grudnia 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2017-12-18
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-02 08:39:49
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-02 08:47:52
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:36:40
Artykuł był wyświetlony: 3450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr 33/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 28 grudnia 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-05-02
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-02 08:45:51
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-05-02 08:47:05
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 13:36:40
Artykuł był wyświetlony: 3407 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 26 kwietnia 2018 r.     
Znak: BOŚ.6743.93.2018
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) informuje o dokonaniu w dniu 26.04.2018 r. zgłoszenia przez Jolantę Świaniewicz-Barwijuk i Andrzeja Barwijuk dotyczącego zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 17/2 w obrębie Kownatki, gm. Kozłowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-04-27
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-27 08:02:55
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-04-27 08:02:58
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 08:02:58
Artykuł był wyświetlony: 3817 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 24 kwietnia 2018 r.     
Znak: BOŚ.6743.87.2018
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) informuje o dokonaniu w dniu 20.04.2018 r. zgłoszenia przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działce nr 496, obręb Szkotowo, gm. Kozłowo do zasilania domów jednorodzinnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-04-24
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 13:19:25
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 13:19:28
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-04-24 13:19:28
Artykuł był wyświetlony: 3818 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu w dniu 26 kwietnia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-04-23
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-23 14:42:21
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-04-23 14:44:51
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-04-23 14:44:51
Artykuł był wyświetlony: 4043 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Skarbu Państwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 23 kwietnia 2018 r.
G.6821.38.2016
 
 
Informacja
o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
stanowiących własność Skarbu Państwa
 
 
Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729) informuję, iż Starosta Nidzicki reprezentujący Skarb Państwa  posiada n/w zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego:
 1. kombajn zbożowy BIZON TYP Z 056 nr fabryczny 41773,
 2. kombajn zbożowy BIZON TYP Z 056 nr fabryczny 11789,
 3. kombajn zbożowy BIZON TYP Z 056 nr fabryczny 29145.
 
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-04-23
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-04-23 14:31:14
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-04-23 14:31:16
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-04-23 14:31:16
Artykuł był wyświetlony: 9074 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Gminy Nidzica składników rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym 12 kwietnia 2018 r. Starosta Nidzicki Grzegorz Napiwodzki reprezentujący Skarb Państwa przekazał na rzecz Gminy Nidzica n/w składniki:
 
 1. Gaśnice śniegowe – 3 szt.,
 2. Gaśnice proszkowe – 19 szt.,
 3. Koce gaśnicze – 3 szt.,
 4. Instalacja systemu monitorowania centrali sygnalizacji p.poż
 5. Centrala SSP.
 
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-04-23
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-04-23 12:46:33
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-04-23 12:46:37
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-04-23 12:46:37
Artykuł był wyświetlony: 7430 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XLI/2018 z obrad XLI sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 28 marca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-04-20
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-20 11:46:15
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-04-20 11:47:27
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-04-20 11:47:27
Artykuł był wyświetlony: 3919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 17 kwietnia 2018 r.     
Znak: BOŚ.6743.82.2018
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
 
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) informuje o dokonaniu w dniu 16.04.2018 r. zgłoszenia przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 66/1 i 1076, obręb Janowo do zasilenia wieży komórkowej instalacji radiokomunikacji sieci P4 nr NID0401 na działce nr 661/1.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-04-17
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-17 15:37:15
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-04-17 15:37:19
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-04-17 15:37:19
Artykuł był wyświetlony: 3872 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie dla właścicieli lasów prywatnych o możliwości przystąpienia do Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-04-12
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 14:13:13
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 14:14:13
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-04-12 14:14:13
Artykuł był wyświetlony: 7452 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Nidzickim na lata 2018-2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kalinowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-12
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 14:07:51
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 14:09:15
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-04-12 14:09:15
Artykuł był wyświetlony: 4184 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Nidzickim na lata 2018-2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kalinowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-12
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 13:56:52
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 14:00:55
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-04-12 14:00:55
Artykuł był wyświetlony: 4176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nidzickim na lata 2018-2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kalinowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-12
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 13:50:54
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 13:53:51
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-04-12 13:53:51
Artykuł był wyświetlony: 4127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XXXIX/2018 z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 19 stycznia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-04-05
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-05 14:15:44
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-04-05 14:16:35
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-04-05 14:16:35
Artykuł był wyświetlony: 4027 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XL/2018 z obrad XL sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 28 lutego 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-04-04
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-04 14:50:06
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-04-04 14:51:10
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-04-04 14:51:10
Artykuł był wyświetlony: 4046 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z wykonania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego w roku 2017

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-03-29
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mróz Data wprowadzenia do BIP 2018-03-29 09:53:35
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 09:54:21
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-03-29 09:54:21
Artykuł był wyświetlony: 3989 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatui wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od 28 lutego do 28 marca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-03-28
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-03-28 11:06:54
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-03-28 11:07:59
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-03-28 11:07:59
Artykuł był wyświetlony: 5217 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA KWARTALNA POWIATU NIDZICKIEGO O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI ZA IV KWARTAŁ 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-03-26
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mróz Data wprowadzenia do BIP 2018-03-26 13:50:16
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-03-26 13:51:09
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-03-26 13:51:09
Artykuł był wyświetlony: 4362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu w dniu 28 marca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-03-26
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-03-26 10:37:57
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-03-26 10:40:05
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-03-26 10:40:05
Artykuł był wyświetlony: 4291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt protokołu Nr XL/2018 z obrad XL sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 28 lutego 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-03-23
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-03-23 14:41:39
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-03-23 14:42:41
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 14:42:41
Artykuł był wyświetlony: 4232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Starosta Nidzicki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-03-22
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-03-22 15:34:06
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-03-22 15:35:18
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-03-22 15:35:18
Artykuł był wyświetlony: 5747 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania z wykonania planu budżetu od początku roku do dnia 31 grudnia 2017

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-03-20
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mróz Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 12:28:10
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 12:29:38
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-05-08 10:52:51
Artykuł był wyświetlony: 4432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 12 marca 2018 r.
Znak: BOŚ.6743.27.2018
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) informuje,   że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 15.02.2018 r., (data wpływu: 16.02.2018 r.)  złożonego przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej n.n. 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 73, 100/2, obręb nr 4 miasta Nidzica przy Al. Wojska Polskiego – do zasilenia placu publicznego przy jeziorku miejskim.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-03-12
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-12 16:10:17
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-03-12 16:10:22
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-03-12 16:10:22
Artykuł był wyświetlony: 4303 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od 19 stycznia do 28 lutego 2018 r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-02-28
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-28 10:55:17
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-02-28 10:56:30
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-02-28 10:56:30
Artykuł był wyświetlony: 5578 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt protokołu Nr XXXIX/2018 z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 19 stycznia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-02-22
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-22 10:27:26
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-02-22 10:28:31
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-02-22 10:28:31
Artykuł był wyświetlony: 4591 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nidzicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr 15/2018
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 16 lutego 2018r.

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-02-22
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bieniek Data wprowadzenia do BIP 2018-02-22 10:22:42
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-02-22 10:22:46
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-02-22 10:22:46
Artykuł był wyświetlony: 4923 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu w dniu 28 luty 2018 r

Załączniki

 • 8.1 (PDF, 672.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-02-20 14:47:04 | Data wytworzenia informacji: 2018-02-20
 • 8,2 (PDF, 6.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-02-20 14:47:35 | Data wytworzenia informacji: 2018-02-20
 • 8,3 (PDF, 139.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-02-20 14:47:58 | Data wytworzenia informacji: 2018-02-20
 • 8,4 (PDF, 296.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-02-20 14:48:27 | Data wytworzenia informacji: 2018-02-20
 • 8,5 (PDF, 125.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-02-20 14:48:59 | Data wytworzenia informacji: 2018-02-20
 • 8,6 (PDF, 485 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-02-20 14:49:17 | Data wytworzenia informacji: 2018-02-20
 • 8,7 (PDF, 631.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-02-20 14:49:42 | Data wytworzenia informacji: 2018-02-20
 • 8,8 (PDF, 171.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-02-20 14:50:05 | Data wytworzenia informacji: 2018-02-20
 • 8,9 (PDF, 322.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-02-20 14:50:29 | Data wytworzenia informacji: 2018-02-20

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-02-20
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-20 14:45:51
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-02-20 14:50:35
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-02-20 14:50:35
Artykuł był wyświetlony: 4751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wystąpienie pokontrolne Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym w Nidzicy w Wydziale Geodezji i Infrastruktury.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-02-19
Osoba, która odpowiada za treść: UW Data wprowadzenia do BIP 2018-02-19 13:55:43
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-02-19 13:57:17
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-02-19 13:57:17
Artykuł był wyświetlony: 4582 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU NIDZICKIEGO W ROKU 2018

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-02-19
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Tymińska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-19 13:08:20
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-02-19 13:10:15
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-12 13:00:01
Artykuł był wyświetlony: 4289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 16 lutego 2018 r.     
Znak: BOŚ.6743.27.2018
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) informuje  o dokonaniu w dniu 16.02.2018 r. zgłoszenia przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do zasilenia placu publicznego przy jeziorku miejskim w Nidzicy, Aleja Wojska Polskiego na działkach nr 73 i 100/2, obręb nr 4 miasta Nidzica.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-02-16
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-16 15:20:05
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-02-16 15:20:08
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-02-16 15:20:08
Artykuł był wyświetlony: 4383 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2018 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-02-16
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Tymińska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-16 15:05:35
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-02-16 15:13:31
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-14 10:00:36
Artykuł był wyświetlony: 15804 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-02-16
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Tymińska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-16 15:09:07
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-02-16 15:12:39
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-03-14 10:00:36
Artykuł był wyświetlony: 15855 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały RIO w Olsztynie - 2018 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037
 
 
 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.
 
 
 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037.
 
 
 
w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały nr 59/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018
 
 
w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały nr XLIII/253/2018 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037
 
 
 
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy absolutorium za 2017 rok
 
 
 
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego awidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nidzickiego za 2017 rok.
 
 
 
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nidzickiego na podstawie przyjętej przez jednostę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2036 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-02-15
Osoba, która odpowiada za treść: RIO Data wprowadzenia do BIP 2018-02-15 14:12:09
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-02-15 14:12:14
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-01-10 15:20:46
Artykuł był wyświetlony: 5474 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XXXVIII/2017 z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 22 grudnia 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-01-24
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-01-24 13:11:31
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-01-24 13:12:55
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-01-24 13:12:55
Artykuł był wyświetlony: 4740 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wystąpienie pokontrolne Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z przeprowadzonej w dniach od 15 listopada do 6 grudnia 2017r. kontroli sprawdzającej w zakresie podjęcia przez jednostkę kontrolowaną działań zmierzających do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości oraz wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej w 2015r. kontroli.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-01-19
Osoba, która odpowiada za treść: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 13:13:29
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 13:14:39
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 13:14:39
Artykuł był wyświetlony: 4763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od 22 grudnia do 19 stycznia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-01-19
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 10:59:30
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 11:04:16
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 11:04:16
Artykuł był wyświetlony: 5828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na Sesję Rady Powiatu w dniu 19 stycznia 2018 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-01-15
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-01-15 11:29:02
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-01-15 11:39:22
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 11:39:22
Artykuł był wyświetlony: 5033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt Protokołu Nr XXXVIII/2017 z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 22 grudnia 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-01-15
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-01-15 08:32:29
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-01-15 08:35:34
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 08:35:34
Artykuł był wyświetlony: 4753 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan Pracy Rady Powiatu na 2018 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-01-09
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 10:49:56
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 10:52:47
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-02-27 12:59:47
Artykuł był wyświetlony: 4977 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XXXVII/2017 z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 29 listopada 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2018-01-09
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 10:45:04
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 10:46:35
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-01-09 10:46:35
Artykuł był wyświetlony: 4922 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

ROK 2018

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła inform