ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje ogólne

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Starosta Nidzicki informuje, że w dniu 25 października 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815), w związku z czym nowelizacji uległa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396  zm.).
 
          Zgodnie z art. 152 b ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2019 r.  Prawo ochrony środowiska Starosta jako organ ochrony środowiska udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia tj.:
 1. zgłoszenia nowych instalacji lub ponowne zgłoszenia instalacji istniejących, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji instalacji przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia przez organ sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ww. ustawy albo od dnia wydania zaświadczenia , o którym mowa w art. 152 ust. 4 b ww. ustawy;
 2. informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy, tj. informacje o:
  1. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
  2. zakończeniu eksploatacji instalacji;
  3. zmianie w zakresie danych lub informacji zawartych w zgłoszeniu,
 3. sprzeciw, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ww. ustawy wnoszony przez organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia w drodze decyzji, a w przypadku braku sprzeciwu - zaświadczenie, wydawane z urzędu, przed upływem terminu, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (art. 152 ust. 4b ww. ustawy);
 4. uwagi organizacji pozarządowych lub mieszkańców gminy, na terenie której jest lub ma być eksploatowana instalacja oraz odpowiedzi na wniesione uwagi, udzielone przez prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia.
          Zgodnie z art. 152 b ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a ww. ustawy, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia.
 
          Uwagi wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub ww. informacji. Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą, a podmioty te mogą wnieść za pośrednictwem organu właściwego do przyjęcia uwag odpowiedź na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 
Uwagi można wnosić pisemnie lub za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szczepkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-10 12:07:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-10 12:31:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-10 12:36:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgłoszone instalacje

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Lp.
Zgłoszenie instalacji 1)
lub
informacja 2)
Sprzeciw 3)
lub
zaświadczenie 4)
Uwagi 5) Odpowiedzi na wniesione uwagi
1      
2      
3      
4      
5      
6    
7      
8      
9 zakończenie eksploatacji instalacji (44437N!) (20.05.2020)      
10      
11 zmiana danych instalacji
BT41330 (25.06.2020)
     
12 zmiana danych instalacji
NID0801_A (11.07.2020)
     
13 zmiana danych instalacji
NID0601_A (31.07.2020)
     
14 zmiana danych instalacji
BT43992 (24.07.2020)
     
15 zmiana danych instalacji BT44041 (3.11.2020)      
16 w dniu 07.12.2020 r. wydano zaświadczenie BOŚ.6221.15.2020    
17 zmiana danych instalacji NID0601_A (10.12.2020)      
18 zmiana danych instalacji BT44437 WIKNO (25.01.2021)      
19      
20      
21 zmiana danych instalacji NID0701_B (16.04.2021)      
22 zmiana danych instalacji BT41330 (01.10.2021)      
23 zmiana danych instalacji BT44949 (04.10.2021)      
24 zmiana danych instalacji NID1101_B (14.10.2021)      
25 zgłoszenie instalacji
110 kV RS Zakrzewo-Działdowo
(13.10.2021)
     
26 zgłoszenie instalacji
 110 kV Nidzica-RS Zakrzewo
(04.11.2021)
     
27      
28 zmiana danych instalacji
(44222N!) (05.11.2021)
     
29
BOŚ.6221.12.2021
     
30
BOŚ.6221.13.2021
     
31
BOŚ.6221.15.2021
zaświadczenieo braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia    
32
BOŚ.6221.3.2022
     
33
BOŚ.6221.5.2022
zaświadczenieo braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia    
34
BOŚ.6221.6.2022
     
35
BOŚ.6221.7.2022
     
36
BOŚ.6221.9.2022
     
37
BOŚ.6221.10.2022
     
38
BOŚ.6221.11.2022
Sprawozdanie z pomiarów pól elekrtomagnetycznych nr 51/08/OŚ/2022 – P4
     
39
BOŚ.6221.12.2022
Sprawozdanie z pomiarów pól elekrtomagnetycznych
     
40 BOŚ.6221.13.2022
Zgłoszenie instalacji NID0001A (08.12.2022)
FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI
Sprawozdanie z pomiarów pól elekrtomagnetycznych
     
41
BOŚ.6221.1.2023
     
42
BOŚ.6221.2.2023
     
43
BOŚ.6221.3.2023
     
44
BOŚ.6221.4.2023
     
45 BOŚ.6221.5.2023
INFORMACJA O ZMIANIE DANYCH W INSTALACJI (44932N!) WASZULKI (GOL_NIIDZICA_WASZULKI) (05.04.2023)
Sprawozdanie z pomiarów pól elekrtomagnetycznych
     
46      
47      
48
BOŚ.6221.11.2023
     
49
BOŚ.6221.12.2023
     
50
BOŚ.6221.15.2023
     
51
BOŚ.6221.17.2023
     
52
BOŚ.6221.19.2023
     
53
BOŚ.6221.20.2023
     
54 FORMULARZ ZMIANY DANYCH
Sprawozdanie z pomiarów pól elekrtomagnetycznych
     
55
BOŚ.6221.3.2024
     
56
BOŚ.6221.4.2024
     
57
BOŚ.6221.5.2024
INFORMACJA O ZMIANIE DANYCH W INSTALACJI (NID0001_A) (10.05.2024)
FORMULARZ ZMIANY DANYCH
Sprawozdanie z pomiarów pól elekrtomagnetycznych
     
58
BOŚ.6221.6.2024
INFORMACJA O ZMIANIE DANYCH W INSTALACJI (NID0005_B) (15.05.2024)
FORMULARZ ZMIANY DANYCH
Sprawozdanie z pomiarów pól elekrtomagnetycznych
     
 
1) Zgłoszenie instalacji, o którym mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska
2)  Informacja, o której mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska
3) Sprzeciw, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
4) Zaświadczenie, o którym mowa w art. 152 ust. 4b ustawy Prawo ochrony środowiska
5) Uwagi, o których mowa w art. 152b ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szczepkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-10 12:30:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-10 12:31:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-24 08:51:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7630 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »