ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Geolog Powiatowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

GEOLOG POWIATOWY

Akapit nr 1 - brak tytułu

GEOLOG POWIATOWY
 
Pokój 43B, II piętro, tel. 89 625 8207/ 625 3113
 
Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:
1) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;
2) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;
3) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
4) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
5) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;
6) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych oraz
7) gromadzenie, przechowywanie, chronienie i udostępnianie informacji geologicznej,
8) sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin, wypełniania warunków koncesji, w granicach właściwości rzeczowej i miejscowej,
9) uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego –
10) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
11) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
 
Podstawa prawna: art. 156, art. 158 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szczepkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-22 12:28:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-22 12:28:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-24 14:08:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4422 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »