ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 156422
Powiat Nidzicki 48655
Dane ogólne 24000
Statut Powiatu 149477
Charakterystyka Powiatu 13944
Mapa Powiatu 14431
Herb i flaga Powiatu 20209
Gminy Powiatu 13410
Gmina Janowiec Kościelny 20
Gmina Janowo 6
Gmina Kozłowo 14
Gmina Nidzica 8
Związek Powiatów Polskich 10458
Struktura Powiatu 32468
Jednostki organizacyjne 23185
Powiatowy Urząd Pracy 20686
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 404866
Struktura organizacyjna 9027
Regulamin Organizacyjny 9524
Majątek PCPR 9994
Zadania z zakresu pomocy społecznej 11017
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 14315
Działania na rzecz kombatantów 9899
Obsługa interesantów 9802
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 19100
Druki wniosków do pobrania 217878
Rejestry i ewidencje 9601
Ogłoszenia 232799
Strategia i programy 151320
Program "Aktywny Samorząd" 47493
Projekty unijne 21987
Druki wniosków 9774
Sprawozdania z działalności 299
Protokoły i sprawozdania 222
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 16271
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 26265
Zespół Szkół Ogólnokształcących 15124
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 20249
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 23269
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 52586
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 14139
Regulamin Organizacyjny PZD 10615
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 15680
Zakres zadań w PZD 11698
Przedmiot działania PZD 10647
Pracownicy PZD 18171
Sprawozdania finansowe 10922
Zespół Opieki Zdrowotnej 16546
Centrum Kształcenia Zawodowego 17352
Informacje ogólne 10094
Zadania CKP 10169
Oferta edukacyjna 8953
Struktura organizacyjna 115859
Jak dojechać do CKP 9126
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 9204
Służby, Inspekcje, Straże 19083
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 8084
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 22763
Organy Powiatu 41503
Rada Powiatu 51143
Skład Rady 221855
Plan pracy Rady Powiatu 273942
Komisje 235652
Komisja Rewizyjna 281264
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 502205
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 960258
Zwołania sesji 868702
Projekty uchwał Rady Powiatu 771099
Dyżury Radnych 17519
Interpelacje i zapytania 29324
Skargi, wnioski i petycje 1619
Zarząd Powiatu 32718
Skład Zarządu 162902
Protokoły z posiedzeń Zarządu 835434
Sprawozdania międzysesyjne 536576
Akty prawne 7018539
Dziennik Ustaw 13
Monitor Polski 78
Dzienniki Urzędowe Województwa 5
Starostwo Powiatowe 39595
Starosta, Wicestarosta 59874
Sekretarz, Skarbnik 25520
Regulamin organizacyjny 248291
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 27732
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 61651
Wydział Finansowy 36986
Wydział Komunikacji 93645
Informacje 30088
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 52535
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 41075
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 51640
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 435378
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 307780
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 19742
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 11454
Informacje w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 9409
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 20179
Informacje o wydanych decyzjach 12043
Obowiązujące koncesje udzielone przez Starostę Nidzickiego 942
Edukacja ekologiczna 3459
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 37591
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 76263
Inspektor Ochrony Danych 3568
Geolog Powiatowy 2502
Radca Prawny 13321
Audytor Wewnętrzny 9785
Rejestry i ewidencje 36681
Zarządzenia Starosty 235344
ZFŚS 11615
Majątek i finanse 27646
Budżet 628140
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 308274
Procedura uchwalania budżetu 142043
Sprawozdania 516775
Mienie Powiatu 256047
Pomoc publiczna 200930
Sprawozdania finansowe 15370
Oświadczenia majątkowe 78647
Raporty, strategie, analizy, opracowania 34677
Raport o stanie powiatu 19436
Strategie i Plany 215495
Analizy i Raporty 35044
Opracowania i Programy 150733
Kontrole i audyty 34062
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 227907
2023 126
2022 2261
2021 9238
2020 8360
2019 14054
2018 10766
2017 46303
2016 11707
2015 39486
2014 16047
2012 28084
2013 11474
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 190774
2023 216
2022 489
2021 1024
2019 3455
2018 7250
2017 9855
2016 128984
Audyt wewnętrzny 41279
Uchwały RIO w Olsztynie 432656
Nieodpłatna Pomoc Prawna 70417
Petycje 22450
Rejestr petycji 50235
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 70766
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 294131
Deklaracje współpracy 191460
Organizacje Pożytku Publicznego 17869
Przepisy prawne 17899
Komunikaty 5419
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 182752
Konkursy ofert 530838
Sprawozdania 10529
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 240795
Ogłoszenia 23807
Konsultacje społeczne 291332
Informacja dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 2561
Lobbing 15761
Bezpieczeństwo 164903
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 24020
Informacje nieudostępnione 22516
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 15879
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 10063

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 30
Statystyka 14288
Urząd Marszałkowski 3016
Rejestr zmian 5527182
Redakcja Biuletunu 12297
Pliki do pobrania 166684
Wybory Samorządowe 2010 116524
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 1715
Radni 70432
Członkowie Zarządu 50531
Skarbnik, Sekretarz 29107
Kierownicy jednostek 47127
Pracownicy 66666
Oświadczenia o działalności gospodarczej 10114
Oświadczenia o zatrudnieniu 9502
Mapa serwisu 13982

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 47565
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 1235
DYŻURY PKW w NIDZICY 695
Informacje ogólne 443
Uchwały PKW 286
Obwieszczenia 653
Postanowienia Komisarza Wyborczego 724
Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Olsztynie 286
Kalendarz Wyborczy 3
Przepisy ogólne 291
TERYTORIALNA KOMISJA WYBORCZA 409
Okręgi wyborcze 428
WYNIKI WYBORÓW 169
Zamówienia publiczne 2145761
Plan zamówień 347864
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 24841
Informacje o naborze 500586
Procedury załatwiania spraw 1043211
Sprawdź stan swojej sprawy 12751
Ogłoszenia 789139
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 429225
Decyzje 225793
Obwieszczenia 604116
Zawiadomienia 408918
Postanowienia 45511
INFORMACJE 227081
Biuro Rzeczy Znalezionych 27213
Wykaz przedmiotów 13252
Wezwania do odbioru 241841
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 19179
DOSTĘPNOŚĆ 11050
Koordynatorzy 2785
Dostępność architektoniczna 2948
Informacja dla osób niesłyszących 4209
Raport 3945
Plan Działania 1529
« powrót do poprzedniej strony