ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Starosta, Wicestarosta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Starosta, Wicestarosta

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Marcin Paliński
 
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
Pokój nr 33 I piętro
tel./fax  89 625 32 79
Do zadań i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Starostwa,
2) podejmowanie działań zapewniających realizację zadań Powiatu,
3) upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
4) realizowanie prawidłowej polityki personalnej w Starostwie,
5) wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy,
6) ustalanie wewnętrznej struktury wydziałów,
7) powoływanie zespołów roboczych,
8) oraz Regulaminu pracy Starostwa,
9) podpisywanie wystąpień do naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz udziela odpowiedzi na: wystąpienia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej, interpelacje i postulaty radnych oraz zapytania parlamentarzystów,
10) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu, niniejszego regulaminu.

Starosta nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Wicestarostę,
2) Sekretarza,
3) Skarbnika,
4) Geodetę Powiatowego, pełniącego jednocześnie funkcję Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
5) Radcą Prawnym,
6) Audytorem Wewnętrznym,
7) Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów,
8) Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego,

 Przy Staroście działają i realizują zadania określone przepisami prawa:
1) Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku,
2) Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
3) Powiatowy Zespół do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa..

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Wicestarosta Paweł Przybyłek
 
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
Pokój nr 33 I piętro
tel./fax  89 625 32 79
Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zastępstwie Starosty podczas jego nieobecności lub niemożności sprawowania funkcji, zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Starosty.
Do Wicestarosty należą sprawy w zakresie nadzoru nad działalnością wyznaczonych Wydziałów:
1) Wydziału Komunikacji,
2) Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

Starosta i Wicestarosta
przyjmują intersantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki od godz. 1200 do godz. 1400
w przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania interesantów jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym. W sytuacji gdy Starosta i Wicestarosta ze względu na inne, niezaplanowane obowiązki służbowe, nie są w stanie przyjąć interesnata w wyznaczonym wyżej czasie spotkanie zostanie umówione w najbliższym dogodnym terminie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-03 09:09:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-03 09:11:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-19 08:46:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
45707 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »